สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

                                                
 ดูทั้งหมด                                                 ดูทั้งหมด                                    ดูทั้งหมด

สถานีแรงงาน

 

 

 

พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายไตรมาและรายปี

 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

สื่อประชาสัมพันธ์

 

    

ข่าว.. รับสมัครงานหน่วยงานราชการ