สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีแรงงาน

 

พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายไตรมาและรายปี

    

 

ข่าวกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

 

    

ข่าว.. รับสมัครงานหน่วยงานราชการ