เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10.0 น. นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 ( Suratthani job & Career Expo 2016) ระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2559 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเ

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี