สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานศุนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะทำงานศุนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม อสร.) และประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี