สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด ค่ายศุนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่งที่ 8

 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด ค่ายศุนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่งที่ 8

ณ กรองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่1

 

 

     

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี