พิธีมอบถุงยังชีพประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสะพานกฐิน ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พิธีมอบถุงยังชีพประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย  วันที่ 17 มกราคม 2560                    
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสะพานกฐิน ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

     

 

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี