งานราชพิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไตรธรรมมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 มกราคม 2560

 งานราชพิธีบำเพ็ญกุศลสวด  พระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดไตรธรรมมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 มกราคม 2560

 

 

       

 

      

 

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี