กิจกรรม "บำเพ็ญกุศลและทำความสะอาดศาสนสถาน" เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจำปี 2560

 กิจกรรม "บำเพ็ญกุศลและทำความสะอาดศาสนสถาน" เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจำปี 2560                             วันเสาร์ที่ 1เมษายน 2560 ณวัดดิษฐาราม ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

              .

 

              

 

              

 

               

 

 

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี