การตรวจราชการรอบที่ 3 โดยผู้ตรวจ อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 การตรวจราชการรอบที่ 3 โดยผู้ตรวจ อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

.

                                       

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพและ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน
ตรวจเยี่ยม
ศูนย์รับแจ้งการทำงานของต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ อาคารกองร้อยกองบังคับการกรรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิติ

       

 

                                  

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี