โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

 

 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

วันที่ 18 ตุลาคม  2560 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี