หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมหารือกับภาคเอกชน

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี