การต้อนรับการตรวจติดตามงานด้านแรงงานต่างด้าว

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี