กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแห่งและการประชุม แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ภาคใต้

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี