ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อพบผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี