“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี