การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี