การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี