แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมท่านหัวหน้าส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม โครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี