หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดีทรเทพวรางกูร

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี