พิธีราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี" 103 ปี

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี