แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นางสาวอารีย์ การธิโร) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมใจร่วมพิธีอันเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี