สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเนินการ สร้างเครือข่ายสถานประกอบการแรงงานเก่งและดี ด้วย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี