แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นางสาวอารีย์ การธิโร) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมใจร่วมพิธี อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

 

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นางสาวอารีย์  การธิโร) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมใจร่วมพิธี อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช  

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี