ข่าวเด่น

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

 

ภาพข่าว: 
จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี

การเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาพข่าว: 
จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้มาตรวจราชการรอบที่ 3 ณ สำนักงานแรงงานจังวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 16  สิงหาคม  2559 นายประวิทย์  เคียงผล

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 3/2558

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 3/2558
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2

ภาพข่าว: 
จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 / 2558

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถานการณ์

กลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 19 มีนาคม  2558 เวลา 09.00. น.

ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี
Syndicate content