Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธนพราชบพิตรไตรรัตนธัชรังสรรค์

pll_content_description

        วันจันทร์ที่ 6  มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิตรไตรรัตนธัชรังสรรค์ ณ พระอุโบสถวัดธรรมบูชา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

TOP