Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

pll_content_description

   วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 อำเภอบ้านนาสาร ณ บริเวณปั๊ม ปตท.อำเภอบ้านนาสาร ในโอกาสนี้ได้มอบน้ำดื่มและกาแฟให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการด้วย

TOP