Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ตามแผนปฎิบัติการฯ ของศรชล. ภาค 2

pll_content_description

                   วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเลบริเวณพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง ตามแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายในทะเลของ ศรชล. ภาค 2 ร่วมกับ 18 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ร.ต. สุรศักดิ์ ประธานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 และ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์

                   ผลการตรวจเรือจำนวน 7 ลำ มีแรงงานทั้งสิ้น 31 คน เป็นแรงงานสัญชาติไทย 11 คน สัญชาติเมียนมา 9 คน และสัญชาติลาว 11 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ และเครื่องมือประมง

 

 

TOP