Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

             วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายภูมา ธรรมกุล พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ProgressdReview) โดยประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมี นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามประเด็นการตรวจติดตาม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

TOP