Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565

pll_content_description

    วันพฤหัสบดี 7 เมษายน พ.ศ. 2565  นางสาวอารีย์  การธิโร  แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์  จินโต) เป็นประธานในการนำเสนอผลการดำเนินงานฯร่วมกับนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัด (นายแพทย์จิรชาติ  เรืองวัชรินทร์)และศึกษาธิการจังหวัด (นายโชคดี  ศรัทธากาล) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP