Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

pll_content_description

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 น.ส.อารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางวริญญา หมาดเหล่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และน.ส.จีรพา ทองปาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ พบปะสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง   ในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) พร้อมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และอนาคตของแรงงานภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  (ไทยแลนด์ 4.0) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ซึ่งสถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย

             1.บริษัท วีเอส สุราษฎร์พาราวู้ดกรุ๊ป จำกัด

             2.บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด

             3.บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด

             4.บริษัท นำนคร จำกัด

             5.บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด

TOP