Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานสุราษฎร์ธานี พัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ

pll_content_description

        วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับ        นายมนต์ชัย ศรีเทพ ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาคประชาชน) จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ โดยมีหลักสูตรการทำพริกแกง การทำน้ำพริก และการสร้างตลาดออนไลน์ ณ กลุ่มทำน้ำพริกบ้านท่าสน หมู่ 7 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP