Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าให้การช่วยเหลือ นางกรรณิกา เล่าทรัพย์ ภรรยาของนายชัยชาญ เล่าทรัพย์ คนขับรถสิบล้อพ่วงที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มที่เกาะสมุย

pll_content_description

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวอารีย์ การธิโรแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าให้การช่วยเหลือ นางกรรณิกา เล่าทรัพย์ ภรรยาของนายชัยชาญ เล่าทรัพย์     คนขับรถสิบล้อพ่วงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มที่เกาะสมุย โดยสำนักงานประกันสังคมได้ให้การช่วยเหลือค่าจัดการศพ 40,000 บาท จ่ายค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

         1. มารดา 420,000 บาท

         2. ภรรยา 420,000 บาท

         3. บุตรลำดับที่ 1 อายุ 13 ปี 420,000 บาท

         4. บุตรลำดับที่ 2 อายุ 1 ปี 7 เดือน 420,000 บาท

         (สามารถรับล่วงหน้าได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี) โดยมีส่วนลด 2%

          5. ส่วนบิดารอตรวจสอบข้อมูล เคยจดทะเบียนสมรส ก็ถือเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย

และสำนักงานจัดหางานได้ดูแลในเรื่องตำแหน่งงานให้แต่เนื่องด้วย นางกรรณิกา เล่าทรัพย์ ต้องดูแลบุตรคนโตที่ป่วยเป็นออทิสติกและบุตรคนเล็ก ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ หากลูกโตกว่านี้และต้องการทำงานก็สามารถติดต่อมายังสำนักงานจัดหางางนเพื่อหางานทำได้ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จะให้การช่วยเหลือในการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาฝีมือในด้านที่เขาต้องการ

TOP