Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

        วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวอารีย์  การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิชวุทย์ จินโต) เป็นประธานในพิธี

TOP