Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภูมิประเทศ

มีลักษณะภูมิประเทศผสมผสานกันหลายลักษณะ   มีพื้นที่เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 49 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีป่าไม้ที่มีค่าขึ้นทั่วไปทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ   มีแม่น้ำลำคลองหลายสาย และมีหมู่เกาะเรียงรายตามชายฝั่งทะเลอีกหลายเกาะ  เช่น   เกาะสมุย   เกาะพะงัน   และหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

910
TOP