Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

 นางสาวอารีย์ การธิโร

นางสาวอารีย์ การธิโร

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 15 หมู่ 1 ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานประจำปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 3 ก.ย. 2562

ผู้มีงานทำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 19 ก.พ. 2561
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP