Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานประจำปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 3 ก.ย. 2562

ผู้มีงานทำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 ก.พ. 2561
TOP