Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

8 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤษภาคม 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

3 กันยายน 2562
TOP