Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การขับเคลื่อนเพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ

pll_content_description

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย น.ส.อารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สำนักงานสาธารณสุข ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเกาะสมุย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และ นายอนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ได้บูรณาการร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเชิญชวนและเตรียมความพร้อมให้ชมรม TO BE NUMBER ONE เซ็นทรัลสมุย เข้าร่วมประกวดในปี 2566

TOP