Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญชวนนายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565”

pll_content_description

TOP