Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2559)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameปก

ขนาด : 298.27 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ค. 2559

pll_file_nameบทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 224.35 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ค. 2559

pll_file_nameดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

ขนาด : 389.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ค. 2559

pll_file_nameภาคผนวก.1

ขนาด : 185.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ค. 2559

pll_file_nameภาคผนวก.2

ขนาด : 723.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ค. 2559

pll_file_nameหนังสือนำส่ง.pdf

ขนาด : 223.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 พ.ค. 2559
TOP