Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

         วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 . นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนกระทรวง องค์กรเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี ในส่วนของผู้แทนกระทรวงแรงงาน นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP