Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางตามภารกิจกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. น.ส.อารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ พร้อมด้วย นายปรีชา  แก้วเกื้อ  ผอ. สพร. 11 สฎ. นางชณิการ์  โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัด  ผู้แทนจาก สจจ.สฎ., สสค.สฎ., ศปข.อสร. ต.ขุนทะเล, มะขามเตี้ย, บางไทร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านรายได้ การพัฒนาทักษะฝีมือ และบริการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม (ม.40) แก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 4 ครัวเรือนดังนี้ 1) ครัวเรือนนายประภาส รักษา 2) ครัวเรือนนางคะนึงนิจ กลับโป  3) ครัวเรือนนายวันชัย ไกรละเมียด 4) ครัวเรือนนายนิรันดร์ จันทร์ร้อยพร้อมทั้ง ได้มอบข้าวสาร ขนมขบเคี้ยว และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครัวเรือนดังกล่าว และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ด้วย

TOP