Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค “ปันน้ำใจ ใส่ตู้ปัสุข”

pll_content_description

        วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย แรงงานจังหวัด                       จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม                                       และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ                             จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยมี นายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                        เป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP