Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

                วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน ออกให้บริการด้านแรงงาน รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ และกฎหมายแรงงาน บริการรับสมัครงานผ่านรถ Smart Job Mobile มีตำแหน่งงานว่าง 182 ตำแหน่ง 1,162 อัตรา บริการเเจ้งเข้า-ออก ของคนงานต่างด้าว รับสมัครการฝึกพัฒนาทักษะฝีมือ และการสาธิตอาชีพอิสระ (ขนมโค) ร่วมในโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี

 

TOP