Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรฯ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตร กลุ่มเกษตรและการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ณ สำนักสงฆ์รัตนวิมลเจริญธรรม (คลองลำใน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

TOP