Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน ออกให้บริการด้านแรงงาน รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพ และกฎหมายแรงงาน การรับสมัครงาน มีตำแหน่งงานว่าง 99 ตำแหน่ง 781 อัตรา บริการแจ้งเข้า-ออก ของคนงานต่างด้าว รับสมัครการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการสาธิตอาชีพอิสระ (ขนมโค) ร่วมในโครงการดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

 

  

TOP