Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

เยี่ยมศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี (PIPO) ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแรงงานร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ...

Mol-Thailand

การต้อนรับการตรวจติดตามงานด้านแรงงานต่างด้าว ...

Mol-Thailand

การตรวจราชการรอบที่ 3 โดยผู้ตรวจ อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ วันที่ 27 ...

TOP