Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

pll_content_description

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน ดังนี้
          – เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี


          – เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                    – เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสา “รักเอยรักลูก” ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


            – เวลา 16.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP