Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน

pll_content_description

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน
โดย นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
ณ ห้องเกาะพะงัน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
TOP