Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

pll_content_description

            นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                 ดยมี นายวิชวุทย์ จินโต (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นประธานในพิธี

TOP